Alla Westmaticer är faddrar till ett varsitt djur genom WWF!

Alla vi på Westmatic är faddrar till ett varsitt djur genom Världsnaturfonden (WWF).

För oss är framtiden och miljön viktig, därför har vi valt att stödja utrotningshotade djurarter. Alla Westmaticer är numera fadder åt en tiger, isbjörn, panda, orangutang eller späckhuggare. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

• bevara världens biologiska mångfald

• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt

• minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Som fadder knyts ett varaktigt band med en utrotningshotad art och projekt utförs för att försäkra att hotade arter, som tigrar, inte går förlorade.