Använd regnvattnet - Regnvattenåtervinning

Som ett steg längre i vårt kontinuerliga arbete för att förbättra miljön har Westmatic utvecklat ett smart system för att använda regnvatten i fordonstvättssystemet. Systemet sparar pengar och minskar avtrycket på naturen.  Regnvattnet som strömmar ned från taket styrs mot och samlas i en stor tank.Från denna tank pumpas sedan regnvattent till tvättens bufferttank. Om bufferttanken töms, fylls den på med kallvatten från vattennätet via en ventil och nivåreglering.Vi tillsätter ozon till vattnet för att ta bort alla föroreningar och säkerställa vattenkvaliteten.