Projektet OilEclear startat!

Nu har projektet OilEclear för utveckling av vår unika vattenreningsteknik, Renaren, startat upp med stöttning från European Commission, Seventh Framework Programme. 

Projektet kommer att löpa under två år tillsammans med Teknologisk Institutt Oslo och Fraunhofer IGB Tyskland.