Rena rama succén! Läs om Westmatic i Värmlands Folkblad!

Rena rama succén för Westmatic!

Som Westmaticer är vi mycket stolta över vad som åstadkommits 2012.

  •  Omsättningen hamnade över 100 miljoner.
  •  Westmatic höjde omsättningen med 50 procent.
  •  Westmatic Corporation i USA, tillverkningsenheten i Buffalo, ökade med 100 procent.

Läs artikeln om Westmatic i Värmlands Folkblad 

http://www.vf.se/nyheter/arvika/rena-rama-succen-westmatic