Södertälje är en del av en renare värld!

Westmatic kan stolt presentera att leverans av två busstvättar kommer ske till Stockholms Lokaltrafiks (SL) nybyggnation av Södertälje Bussdepå. Nybyggnationsprojektet drivs av Boetten Bygg, som på uppdrag av SL alltså valt att göra detta till en bussdepå med bästa tänkbara tvättegenskaper.

Bussdepån kommer utrustas med två tvätthallar, i den ena kommer en tvåborst busstvättmaskin installeras och i den andra hallen kommer en fyrborst busstvättmaskin att installeras. Utöver själva busstvättarna kommer dubbla reningsverk, Renaren, installeras, både för att möta miljökrav och inte minst de kapacitetskrav på volymer som ställs.

Läs mer om Renaren http://www.westmatic.se/sv/produkter/renaren-vattenbehandling och varför Renaren till en fantastisk tillgång för en renare miljö.  

Bussdepån kommer i sin helhet stå klar under nästa sommar och vi ser framemot att få tvätta Södertäljes lokaltrafik skinande ren!