Westmatic Corporation. Buffalo, New York.

 

1. Westmatics stora fina produktion i USA.
2. Två av Westmatics Amerikanska servicebilar.
3.  En av de Svenska, Amerikanska Westmaticbilarna.
4. Här håller en 4-borst Transit Master på att byggas till Cata i Little Rock, Arkansas.