Westmatic får högsta betyg!

Westmatic har högsta betyg i Soliditets kreditvärderingssystem.  Soliditets värderingssystem baseras på en mängd olika beslutsregler för att få en bred tillämpning.