Westmatic i senaste upplagan av "In New York - Special Green Edition"

Westmatic amerikanska säljledare omnämns i senaste upplagan av "In New York - Special Green Edition, för sitt tal på SACC -Green Summit om "Clean and Green, Improving Industrial Waste Water for a Cleaner World". 
Ett tal som omnämns som "Innovativa ideer som drastiskt påverkar om hur vi tänker om och använder vatten".