Westmatic prisat för innovationstänk!

Förra veckan, den 22.e maj, fick Westmatic ta emot pris under Värmlands Klimatdag från The Paper Province för sitt innovationstänk.

Detta efter att ha bidragit med idéer om hur spillvattnet från skogsindustrins produktionsanläggningar skulle kunna tas tillvara på och komma till nytta.

The Paper Province är samordnare och utvecklar samarbetet mellan medlemsföretagen i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.

Westamatic jobbar ständigt med utveckling och förbättringar gällande miljöfrågor då vårt arbete är att skapa en renare värld!