Westmatics service till ISS TraffiCare!

Westamatic har från och med igår ett ramavtal på service till marknadsledande ISS TraffiCare.

ISS TraffiCare arbetar med att  tillhandahålla olika typer av servicelösningar för spårburen trafik och skapa unika lösningar. 

ISS valde ut Westmatic i en tuff konkurrens!