Renaren - Vattenbehandling

Renaren är ett vattenbehandlingssystem som kräver minimalt med tillsyn och underhåll. Den har också ett automatiskt kontrollsystem, vilket avsevärt förenklar hanteringen. Renaren är oerhört effektiv, och reningsgraden är över 99%.

Renaren tar bort föroreningar som till exempel oljeprodukter och tungmetaller och uppfyller Svenska Naturvårdsverkets krav på vattenrening för fordonstvättar. Du bidrar till en renare miljö, och slipper dessutom betala dyra miljöavgifter.

Vatten som inte återanvänds direkt passerar genom en oljeavskiljare och vidare därifrån till Renaren. Oljeavskiljaren uppfyller kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1, och den placeras alltid så att tillsyn och tömning kan ske utan problem. Metoden vi använder oss av vid rening av vattnen bygger på elektroflockation, som är en teknisk kombination av elektroflotation och elektrofällning. Vi tillsätter inga kemikalier över huvud taget under hela reningsprocessen. Föroreningarna samlas i en behållare som sedan lätt kan tömmas. Det renade vattnet kan därefter återanvändas eller släppas ut i det kommunala avloppet.

Renaren används sedan lång tid i en rad olika industriprocesser. Den är mycket användbar överallt inom industrin där det krävs en effektiv rening av oljeblandat vatten. Att den dessutom är maximalt miljövänlig, får du så att säga på köpet. Renaren är patenterad och DNV-certifierad för fartygsinstallationer.

Westmatics Renaren har utvecklats vidare till nya marknader i två EU-projekt

Läs mer om detta på dessa länkar: 

Nanofloc: http://nanofloc.org

OilEClear: http://oileclear.com