Cat Pumps

World Leader In Triplex High Pressure Pumps

Westmatic använder högtryckspumpar från Cat Pumps. Det är ingen tillfällighet. Den driftsäkerhet och kvalitet som de världsledande Cat Pumps har passar perfekt ihop med våra krav på tvättanläggningar. Och vad du som kund har rätt att kräva av oss.

Pumparna är konstruerade och tillverkade för daglig användning under många år inom den tunga industrin. Omkring 80% av alla gör det själv-anläggningar är utrustade med just högtryckspumpar från Cat Pumps.

Westmatic är generalagent för Cat Pumps i Norden. Vi är således ensamma om att kunna leverera det kompletta Cat Pumps-programmet.

Vi tillhandahåller hela Cat-Pumps programmet!

  • Reservdelar
  • Renovering
  • Underhåll
  • Utbytespumpar
  • Renoveringssatser
  • Konsultation