Vattenåtervinning

Först renar vi vattnet mekaniskt med hjälp av ett system av rostfria hydrocykloner som avskiljer alla fasta partiklar ner till cirka 20 mikrons storlek. Sedan tar en ozongenerator vid. Ozon är starkt oxiderande och reagerar med en mängd olika ämnen som då snabbt bryts ner, och slutresultatet blir vanligtvis koldioxid och vatten. De här ämnena kan bestå av illaluktande föreningar, bakterier, mikroorganismer, mögelsporer och annat organsikt material samt en mängd metaller. Efter behandling i hydrocyklonerna och ozongeneratorn är vattnet tillräckligt rent för åter användas i tvättprocessen.

Systemet är helautomatiskt och styrs via nivåreglering, vilket gör att det i princip är självgående och kräver minimalt med tillsyn. Mer än 85% av förbrukningsvattnet återvinns och kan användas på nytt. Färskvatten används endast vid eftersköljningen. Beroende på anläggningens storlek kan du få vattenåtervinningssystemet med kapacitet från 165 till 1.200 liter per minut.