Wash Control 3000

Med registreringssystemet Wash Control 3000 gör du tvätthallen tillgänglig dygnet runt. Varje kund får ett eget tvättkort som tillsammans med en personlig pinkod ger kunden tillgång till hallen. Med tvättkortet väljer kunden också språk.

I hallen styr du hela tvättprocessen från Wash Control 3000 som innehåller program för både självbetjäning, manuell betjäning och service. Kunden väljer själv sitt eget tvättprogram, väljer bort och lägger till vad som behövs. Efter avslutad tvätt skriver Washcontrol 3000 ut ett kvitto på utförd tvätt. I serviceprogrammet styr du enkelt tvättmaskinen vid eventuella servicearbeten.

Mjukvaran som följer med Wash Control 3000 ger dig många fördelar. Programmet ger dig full statistik på tvättid och förbrukning av vatten, tvättmedel, avfettning etc. Tillsammans ger detta dig ett komplett fakturaunderlag. Dessutom får du också information som betydligt underlättar miljöredovisningen. Det är enkelt att göra unika tvättkort som är anpassat för det fordon som avses, och även tillgången till tvätthallen kan styras.

Tvättkort för Wash Control 3000 kan levereras med kundens egen logotype. ”On line-betalning” med kreditkort kan fås som tillval.

Förklarande film om Wash: http://www.youtube.com/watch?v=PVTPH0jQYVw